Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Веселин Нинов
Научен ръководител доц. д-р Светлозар Кирилов
Информация за връзка +359 882 41 50 60
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра ФЖМК, "Теория и история на журналистиката"
Работни езици на докторанта български език, английски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси социология, обществени комуникации, информационни науки, журналистика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 31.7.2013
Дата на отчисляване 1.8.2016
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria