Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Бойчо Бойчев
Научен ръководител Румен Върбанов
Висше училище/научен институт СА "Д. А. Ценов"
Факултет/Катедра Бизнес информатика
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси облачни изчисления
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.7.2013
Дата на отчисляване 1.7.2016
Докторански трудове
Тема на дисертацията Организационни и методологически проблеми на съвременната ИТ инфраструктура
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria