Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Таня Илиева
Научен ръководител доц. д-р Веселина Вълканова
Висше училище/научен институт Софийски университет
Факултет/Катедра ФЖМК
Факултет/Катедра (ако има) Пресжурналистика и книгоиздаване
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси графичен дизайн, реклама, философия на езика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2014
Дата на отчисляване 1.1.2017
Докторански трудове
Тема на дисертацията Визуални измерения на метафората. Типология и развитие на графичните символи на ХХ век в печатната реклама
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria