Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Росица Стойкова
Висше училище/научен институт СУ "Св. Климент Охридски"
Висше училище/научен институт (ако има) СУ "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Журналистика
Факултет/Катедра (ако има) Журналистика
Работни езици на докторанта немски, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.2.2003
Дата на отчисляване 16.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Културата на толерантността и словото на омразата - европейска законодателна рамка и прояви в печатните медии на България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria