Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Татяна
Научен ръководител доц. д-р Г. Иванов
Висше училище/научен институт УХТ
Факултет/Катедра Техиченнолог
Работни езици на докторанта Български
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Животновъдство
Научни интереси мляко, млечни продукти
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 1.9.2014
Дата на отчисляване 1.1.2002
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria