Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Йоана Кръстева
Научен ръководител проф. д-р Здравко Райков
Висше училище/научен институт СУ "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра ФЖМК/ Катедра ЮНЕСКО Комуникации и ВО
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси PR, реклама, маркетинг, краудсорсинг, краудфъндинг
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2014
Дата на отчисляване 1.1.2017
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria