Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ралица Симеонова Тодорова
Научен ръководител доц. Андриана Нейкова
Информация за връзка e-mail: rally_potter@mail.bg
Висше училище/научен институт СУ Климент Охридски
Факултет/Катедра Исторически факултет, Катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини
Други дисциплини с които е свързана дисертацията История, архивистика, документалистика, библиотечни науки
Работни езици на докторанта английски и руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност История
Научни интереси Архивистика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2003
Дата на отчисляване 1.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Регламент и управление на достъпа в съвременните архиви
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria