Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Десислава Димитрова Митева
Научен ръководител проф. д-р ик. н. Таня Горчева
Информация за връзка e-mail: desislavamiteva04@abv.bg
Висше училище/научен институт Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Факултет/Катедра Катедра "Международни икономически отношения"
Работни езици на докторанта Български език; Английски език;
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси глобализация; ТНК; външнотърговски отношения; международна икономика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0502
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2015
Дата на отчисляване 1.1.2018
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria