Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Росица Любенова
Научен ръководител доц. д-р Светлана Събева
Висше училище/научен институт ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет/Катедра Философско-исторически факултет, катедра "Социология и науки за човека"
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси историческа социология, социализъм, социология на всекидневието
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2014
Дата на отчисляване 1.4.2017
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria