Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Даниел Стефанов Цокев
Научен ръководител доц. д-р Стефка Динчийска
Методология на изследването За реализиране на изследването се използва система от научно - изследователски методи , които са в етап на уточняване . Цялостното изучаване на конфликтите в училище при 9 — 12-годишните деца се осъществява върху основата на единна стратегия и система от организационни, емпирични и методи за обработка на данните, с помощта на които ще се съберат , обработят , анализират и обобщят научните факти по темата на дисертационния труд.
Информация за връзка гр. Казанлък - 6100, Стара Загора, бул. "23-ти пехотен Шипченски полк ", блок 62, вход Б, етаж 4, апартамент 36,
телефон: /0431/ 28896, GSM: 099396987
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Педагогически факултет Катедра Предучилищна и начална училищна педагогика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Социология , психология , философия
Работни езици на докторанта Български език, английски език, руски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси - философски и психологически проблеми на социалната педагогика;
- проблеми на социалното развитие в началната училищна възраст;
- пра
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. " Взаимовръзки между причинното приписване на успехите (неуспехите) и равнището на училищната тревожност при децата от начална училищна възраст" -Педагогически и кариерни процеси в училище, Стара Загора, 2000;
2. "Особености на училищната тревожност при учениците от начална училищна възраст " - Педагогически и кариерни процеси в училище, Стара Загора, 2000 г.
Шифър на научната специалност 050701
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 14.2.2003
Дата на отчисляване 14.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Социално - педагогически профил на конфликтите при 9 - 12-годишните деца
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria