Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Таньо Василев
Научен ръководител Проф. д.с.н. Михаил Мирчев
Висше училище/научен институт УНСС
Факултет/Катедра Политология
Работни езици на докторанта български, немски, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси

1. Европейски съюз - интеграция, политики, избори, демократичен дефицит

Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта

Василев, Таньо (2015): Политическо участие и ЕС-изация: имплементиране на европейските директиви в България и Унгария, в: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство: в България, Европа и света, Издателски комплекс – УНСС, София. (под печат)

Vasilev, Tanyo (2014): Sicherheitspolitische Rolle der EU, in: Kupka, Jan / Mecklenburg, Floyd (Hrsg.): Arabischer Frühling – Transformationsprozesse und politische Umbrüche in der MENA-Region. Beitraege zum Nachwuchsfoerderpreis Goldene Eule 2013 des Bundesverbandes Sicherheitspolitik an Hochschulen, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, S. 242-280.

Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 25.2.2014
Дата на отчисляване 25.2.2019
Докторански трудове
Тема на дисертацията Смяна на модуса на интеграция в ЕС като устойчива система
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria