Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петя Климентова
Научен ръководител доц. д-р Светла Колева
Информация за връзка petya.klimentova@gmail.com
Висше училище/научен институт ИИОЗ-БАН
Факултет/Катедра Социология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията социология на медиите
Работни езици на докторанта български, английски, полски,
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси масови комуникации, НПО
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2015
Дата на отчисляване 1.2.2018
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria