Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Диана Апостолова
Научен ръководител доц. д-р Стойка Пенкова и гл. ас. д-р Нина Николова.
Висше училище/научен институт ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет/Катедра Социология и науки за човека
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси Социология на социалните неравенства, социология на отклоняващото се поведение, футуристична социология, наука за сигурността: „меки" аспекти.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2016
Дата на отчисляване 1.3.2019
Докторански трудове
Тема на дисертацията Траектории на социалното страдание: уязвимост и прагове на несигурност в условията на „минимална държава"
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria