Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Драгомира Светлозарова Стоянова
Научен ръководител доц. д-р Илияна Иванова- СУ"Св.Климент Охридски" БФ, доц. д-р Орлин Ангелов- БАН ЦЛ СЕНЕИ
Информация за връзка dragomira.stoyanova@abv.bg
Висше училище/научен институт СУ "Св.Климент Охридски"
Факултет/Катедра Биологически Факултет Катедра"Обща и промишлена микробиология"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията нанотехнологии,нанобиотехнологии, наномедицина,екология
Работни езици на докторанта български, руски, английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси микробиология, нанобиотехнология, наномедицина,екология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 5.1.2016
Дата на отчисляване 5.1.2019
Докторански трудове
Тема на дисертацията Антимикробна активност на наноструктурни материали
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria