Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петя Талева
Научен ръководител доц. д-р инж. Вътю Танев
Висше училище/научен институт Университет по архитектура, строителство и геодезия
Факултет/Катедра Строителен факултет/Метални, дървени и пластмасови конструкции
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Дървени конструции, Опазване на недвижимото културно наследство
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Строителство
Научни интереси Дървени конструкции Възстановяване и усилване на дървени конструкции Опазване на недвижимото културно наследство
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.4.2016
Дата на отчисляване 15.4.2019
Докторански трудове
Тема на дисертацията Възстановяване и усилване на исторически дървени конструкции на сгради от епохата на българското Възраждане
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria