Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Силвия Петрова
Научен ръководител Георги Лозанов
Информация за връзка petrova.silvia@abv.bg
Висше училище/научен институт СУ "Климент Охридски"
Факултет/Катедра Философски/ Културология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Медии
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси джендър изследвания, популярна култура, медии
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2017
Дата на отчисляване 1.1.2020
Докторански трудове
Тема на дисертацията Новозаветни модели на женственост в българската лайфстайл преса.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria