Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мария Тодорова Желязкова
Научен ръководител проф.Д-р Светлана Георгиева
Висше училище/научен институт Тракийски университет
Факултет/Катедра Аграрен Факултет
Факултет/Катедра (ако има) Катедра Генетика, Развъждане и Репродукция
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Екология, Биоразнообразие, Ботаника
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси Генетика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 10.3.2017
Дата на отчисляване 10.3.2020
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria