Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Теодора Петкова
Научен ръководител проф. дфн. Христо Кафтанджиев
Висше училище/научен институт Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Висше училище/научен институт (ако има) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
Факултет/Катедра (ако има) Катедра "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"
Работни езици на докторанта български, руски, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси семантичен уеб, текст, маркетингови комуникации, диалог, интертекстуалност, ПР
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 03
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 10.1.2019
Дата на отчисляване 1.1.2020
Докторански трудове
Тема на дисертацията Дигитални маркетингови комуникации: аспекти на съдържанието в Световната мрежа
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria