Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мария Неделчева
Научен ръководител доц. д-р Лиляна Андреева
Информация за връзка m_n_maneva@abv.bg 0884927881
Висше училище/научен институт Бургаски свободен университет
Факултет/Катедра Център по хуманитарни науки
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Журналистика
Работни езици на докторанта Немски, английски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси Журналистика,медии, социология, педагогика, философия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2020
Дата на отчисляване 1.1.2002
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria