Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Десислава Петрова Йорданова
Информация за връзка "Дружба-2", бл.302, вх.Г, ап.21, ет.5, 1582 София dessislava_yordanova@mail.bg
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Висше училище/научен институт (ако има) Докторско училище по социални науки, Букурещ
Факултет/Катедра Философски факултет/Теория на политиката
Други дисциплини с които е свързана дисертацията европеистика и социлогия
Работни езици на докторанта английски, френски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси европеиски науки, политология, политически партии
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 21.1.2002
Дата на отчисляване 21.1.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria