Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ива Стойкова
Научен ръководител Проф. д-р М. Георгиев
Информация за връзка ИМикБ-БАН Гр. Пловдив
Висше училище/научен институт БАН
Факултет/Катедра ИMикБ
Факултет/Катедра (ако има) Биотехнологии
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Биология на биологочино активни вещества
Работни езици на докторанта БГ/EN
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси Рак на млечна жлеза Тройно негативен рак на млечна жлеза
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0511
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2020
Дата на отчисляване 1.1.2020
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria