Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Севар Иванов Иванов
Научен ръководител доц. д-р Биляна Томова
Информация за връзка телефон: +359 887 334 476 e-mail: sevar.ivanov@gmail.com sevar.ivanov@unwe.bg
Висше училище/научен институт Университет за национално и световно стопанство
Факултет/Катедра Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Факултет/Катедра (ако има) Катедра "Медии и обществени комуникации"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Огранизация и управление, извън сферата на материалното производство (медии и обществени комуникации); Артмениджмънт
Работни езици на докторанта български; английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Дисертационен труд на тема "Методика за финансиране на сценичните изкуства: възможности за оптимизиране" Научни интереси: Артмениджмънт; Икономика на културата; Управление в културните, творческите и креативните индустрии; Сценични изкуства; Продуцентство; Държавен културен сектор
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 31.3.2020
Дата на отчисляване 1.1.2020
Докторански трудове
Тема на дисертацията Методика за финансиране на сценичните изкуства: възможности за оптимизиране
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria