Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Бистра Иванова Стоименова
Научен ръководител доц. Петко Петков
Информация за връзка тел. 02/8282579; 0897 284379 e-mail: bstoimenova@abv.bg
Висше училище/научен институт СУ "Свети Климент Охридски"
Факултет/Катедра Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история
Други дисциплини с които е свързана дисертацията политология
Работни езици на докторанта френски, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност История
Научни интереси В областта на новата история (XVIII-XIX в.) на Европа, политическите доктрини и техните представители, интердисциплинари проучвания.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Stoimenova, B. Conservatism as a Political Theory of Human Imperfection - In: The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context. Sofia, Polis Publishing, 2005, 65-72. ISBN 954-796-012-1 2. Стоименова, Б. Философията на Жозеф дьо Местр: между критиката на съвременния рационализъм и провиденциализма. - В: Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки. УИ "Св. Кл. Охридски", С., 2010, т.1, 173-194. ISBN 978-954-07-3087-5 3. Стоименова, Б. Борбата за представително управление: приносът на френските консерватори по време на Реставрацията. - В: Исторически личности и идеи. Сб. в чест на 60-годишината на проф. д-р Искра Баева. УИ "Св. Кл. Охридски", С.,2011, 240-247. ISBN 978-954-07-3270-1
Шифър на научната специалност 050304
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.2.2002
Дата на отчисляване 15.2.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Консерватизмът във Франция: идеология и политическа практика (1815-1830)
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria