Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Илиан Анибал Радичев
Професионален опит

от 10.11.1998 г. - биолог-специалист в ИМБ-БАН;

Научен ръководител проф. д-р Бойка Аначкова
Методология на изследването invitro репликация, PCR анализ, агарозна и SDS полиакриламидна електрофореза, изолиране, пречистване и нуклеозно рязане на ДНК, изолиране на матриксни белтъци и ДНК. Имунофлуоросцентно белязане на ДНК
Информация за връзка София, Младост 4, бл. 442, вх. 1, ап. 13; тел. 77 92 69
e-mail: ilian@obzor.bio21.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институ по молекулярна биология
Факултет/Катедра Секция - Молекулярна биология на клетъчния цикъл
Други дисциплини с които е свързана дисертацията клетъчна биология, биохимия
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси ДНК репликация, ДНК репарация, клетъчен цикъл
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010604
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 10.2.2004
Дата на отчисляване 10.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Регулация на репликацията и репарацията на ДНК в клетки на бозайници
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria