Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта н.с.Красимира Димитрова Янкова
Научен ръководител ст. н.с. д-р Лъчезар Филипов
Методология на изследването теоретично моделиране
Информация за връзка София 1000, ул. Московска 6, п.к. 799; тел. 979 34 54
e-mail: f7@space.bas.bg, http://www.space.bas.bg/astrophysics/site_var_asd/Krasi_site.html
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт за космически изследвания
Факултет/Катедра Секция : Aстрофизика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията астрономия
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси Нелинейна физика, магнитно-хидродинамика, теоретична астрофизика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Filipov L.,Yankova Kr.,Andreeva D.,”Some features of a disk and advective-dominated accretion disk. Self-similar solutions and their comparision.–I”, BAS, SRI, Aerospace Research in Bulgaria.17.23-33.2003.Sofia. http://www.space.bas.bg/astro/Aerospace18/AdvFlen_I.pdf
2. Filipov L.,Yankova Kr.,Andreeva D.,”Some features of a disk and advective-dominated accretion disk. Self-similar solutions and their comparision. – II”, BAS, SRI, Aerospace Research in Bulgaria.18.142-154.2004.Sofia. http://www.space.bas.bg/astro/Aerospace18/AdvFlen_II.pdf
3. Янкова Кр., ”Развитие на Акреционната теория.”, сборник от доклади на Юбилейна научна сесия 2001”40 години от първия полет на човек в Космоса”, Том 2:226-231, Долна Митрополия, 2001.
4. Янкова Кр.,”Горещи акреционни дискове и причини за възникване на адвекция в тях.”12.10.2001, Годишник на техническия университет във Варна: 561-563, Варна, 2001.
5. Iankova Kr.D.,”MHD effects in the boundary layer”, COSPAR Colloquium interball 2002, 5-10 February 2002, Sofia, Bulgaria, poster.
6. Янкова Кр. Д., Филипов Л.Г.,”Акреционен диск при магнитни звезди”, сборник от доклади на Юбилеина научна сесия 2002 “110 години Въздухоплаване в България”, Том 3:193-196, Долна Метрополия, 2002.
7. Iankova Kr.D., Filipov L.,”Magnetic stars with accretion disk”, Third Bulgarian-Serbian astronomical meeting, 13-15 May 2002, Gjolechitsa, Bulgaria, Publ. Astron. Obs. Belgrade No. 74 (2002), 1-2.
8. Iankova Kr. D., Filipov L. G.,”MODEL OF ACCRETION FLUX IN THE PRESENCE OF MAGNETIC FIELD”, Юбилеина научна сесия 2002 “30 години България космическа страна”, BAS, SRI, Aerospace Research in Bulgaria, 18.86-89.2004.Sofia http://adsabs.harvard.edu/abs/2004ARBl...18...86I
9. Янкова Кр. Д., Филипов Л.Г.,”ЗОНИ НА ДЕИСТВИЕ НА НЕУСТОИЧИВОСТИТЕ В ДИСКА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПАРАМЕТРИТЕ МУ – ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА”, сборник от доклади на Юбилеина научна сесия 2003”100 години от полета на братя Райт”, Том 1:210-214, Долна Метрополия, 2003.
10. Iankova Kr., Filipov L.,”Accretion flow and magnetic field”, WDS’03 Proceedings of Contributed Papers, Part III, 524-526, 2003, Prague.
11. Iankova Kr. D., Filipov L. G.,”Influence of the magnetic field of the compact object on the accretion disk", July 4th - 11th, 2003, Belogradchik, BULGARIA, in press.
12. Янкова Кр. Д., Филипов Л. Г., “Прояви на взаимодействието на течението с магнитното поле в и извън диска – особенности на модела”, сборник от доклади на Юбилеина научна сесия 2005: ”120 years of Unity”, 93-98, 2005,(Bulgarian).
13. Microsatellite platform BALKANSAT and the challenges in Earth Оbservation, P. Getsov, L. Filipov, E. Roumenina, A. Pavlova, I. Nikolova, D. Andreeva, D. Gotchev, N. Tomov, O. Petrov, M. Dimitrova, M. Zaharinova, RAST 2005, Full text
14. Iankova Kr. D., Filipov L. G.,”Influence of the magnetic field of the compact object on the accretion disk – results’’ BAM 2004, Aerospace Research in Bulgaria, No. 20, p. 167 - 170 (2005). http://www.space.bas.bg/astro/Rogen2004/StPh-2.pdf
15. Янкова Кр. Д.,’’ Оценка на предимствата и недостатъците в методa за получаване на аналитично решение на избрания модел на магнетизиран диск.‘’, Долна Метрополия, Юбилеина научна сесия 2005” 120 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО”, collection of scientific reports 2005: ”120 years of Unity”, 90-92, 2005,(Bulgarian).
16. D. Andreeva, M. Dimitrova, Kr. Yankova,’’ Using data of VO to detect X-ray Astrophysical Sources and their applying to the theoretical investigations’’ iASTRO MC MEETING & WORKSHOP "Virtual Observatory: Plate Content Digitization, Archive Mining and Image Sequence Processing"27-30 April 2005, Sofia, Bulgaria, 2005 proceedings, Heron Press, ISBN – 10954-580-190-5, pp.400-403. http://adsabs.harvard.edu/abs/2006vopc.conf..400A
17. Iankova Kr. D.,’’ Generate of corona on magnetized disk’’, 10-13 June 2005 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: SPACE ECOLOGY SAFETY SES'2005, Book I: 31, 2005. http://www.space.bas.bg/astro/SES2005/a4.pdf
18. D. Andreeva, N. Tomov, M. Dimitrova, Iankova Kr. D.,’’ Physical experiments on board of micro-satellites, related to the ecological monitoring’’, 10-13 June 2005 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: SPACE ECOLOGY SAFETY SES'2005, Book II: 497, 2005. http://www.space.bas.bg/astro/SES2005/SS1.pdf
19. Iankova Kr. D.,’’ Development of accretion flow with MRI for the select case’’, Third Advanced Research Workshop"GRAVITY, ASTROPHYSICS AND STRINGS AT THE BLACK SEA", June 13-20, 2005, BULGARIA, in press.
20. Krasimira Iankova, ” Evinces of interaction of flow in disk with magnetic field’”, 5th Bulgarian-Serbian Conference (V BSCASS): "Astronomy and Space Science" May 9-12, 2006, Sofia, Bulgaria, Heron Press Ltd.Science series, pp 326-29, 2007. http://aquila.skyarchive.org/5_BSCASS/create/presentations/Iankova.pdf
21. Iankova Kr.D.,”Accretion disk with advection and magnetic field “, BG-URSI SCHOOL and WORKSHOP on Waves and Turbulence Phenomena in Space Plasmas, 1–9 July, 2006, Kiten, Bulgaria, BSSPP Proceedings, Series No. 1, pp 143-146, 2007, http://sp.phys.uni-sofia.bg/Kiten06/Pres/Iankova.pdf
22. Iankova Kr.D.,”Development of coefficients kφ and ω in accretion flow”, Fourth Advanced Research Workshop: GAS’07, BULGARIA, http://tcpa.uni-sofia.bg/conf/GAS/files/Krasimira_Iankova.pdf, 2009.
23. Iankova Kr.D., Filipov L., “MODIFICATION EQUATIONS OF DISK FOR MAGNETIC CORONA”, 27 – 29 юни 2007 г., ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: „КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, СИГУРНОСТ”, TSCIP-SENS 2007, Варна, SRI-BAS, ISSN 1313-3888, pp 88-91, 2008. http://www.space.bas.bg/SENS-2007/1-16.pdf
24. IANKOVA KR.D., ‘’Stability and evolution of magnetic accretion disk”, http://aquila.skyarchive.org/6_SBAC/pdfs/31.pdf Proc. VI Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, Belgrade 7-11 May 2008, Eds. M. S. Dimitrijevi, M. Tsvetkov, L. . Popovi , V. Golev Publ. Astr. Soc. "Rudjer Boљkovi ", No. 9, 2009, 327-333.
25. Yankova Krasimira. “Theoretical modeling of accretion discs. Correlation of the global coefficients with the distributions of local wave numbers in the disc”, International Conference MSS-09"MODE CONVERSION, COHERENT STRUCTURES AND TURBULENCE", Moscow, 23 - 25 November2009, 409-414.
Шифър на научната специалност 010402
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.2.2002
Дата на отчисляване 1.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Магнитно-хидродинамика на акреционно-дискови течения
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria