Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Пламен Николов Тренчев
Научен ръководител ст. н.с. Iст. д.н. Владимир Дамгов
Методология на изследването теоретично, числено моделиране, сравнителни резултати
Информация за връзка тел. 0888 978 809; e-mail: ptrenchev@space.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт за космически изследвания
Факултет/Катедра Секция "Нелинейна космическа динамика"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията астрономия, числено моделиране
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси нелинейна физика, слънчева система и динамика, структура, резонансни взаимодействия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010322
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.10.1999
Дата на отчисляване 1.10.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Моделна динамична система "осцилатор-вълна" и анализ на гравитационното и резонансно взаимодействие в планетните системи
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria