Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Стилиян Живков Стоянов
Научен ръководител ст. н.с. д.т.н. инж. Гаро Мардиросян
Методология на изследването анализ на съществуващите методи и апарати, синтез на блокова схема, разработване на апаратура и методика, калибровка, измервания и обработка на резултатите
Информация за връзка тел. 0888 599 637; e-mail: stil717@yahoo.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт за космически изследвания
Факултет/Катедра Секция "Дистанционни изследвания"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията геофизика, екология, уредостроене
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси изследване на атмосферния озон, разработка на методи и технически средства за това
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта пет публикации, отпечатени в пълен текст, доклади от научни конференции
Шифър на научната специалност 010488
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2001
Дата на отчисляване 1.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Спектрофотометрична апаратура за измерване на общото съдържание на атмосферния озон
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria