Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Таня Василева Тренкова
Научен ръководител Ст.н.с. II ст. Радко Петков
Методология на изследването Числено моделиране на сорбционните процеси
Информация за връзка гр. София, ул. "Гюешево" - 68, вх.В, ап.31 Тел. 9792482;
e-mail: trenkova@mail.bg
Висше училище/научен институт Институт по водни проблеми - БАН
Факултет/Катедра Секция "Качество на водните ресурси"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Механика на флуидите, числени методи, екология
Работни езици на докторанта Английски, Руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Екология и опазване на околната среда
Научни интереси Числено моделиране на транспорта на замърсители в подземните води; сорбционни процеси
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Дванадесети международен симпозиум - ЕКОЛОГИЯ 2003, 3-5 юни, Бургас:
1. Изследване на сорбционния ефект при замърсяване на питейни води с отделни микроелементи - Таня В.Тренкова, В. Танчев, Р. Петков
2. Моделиране на процесите на миграция на активни примеси в подземните води. Виктор Р. Танчев, Т. В.Тренкова, Р. М. Петков
Шифър на научната специалност 021520
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 3.7.2002
Дата на отчисляване 3.7.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Моделиране на сорбция в порести среди
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria