Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Виктор Руменов Танчев
Научен ръководител ст.н.с. II ст. Радко Петков
Методология на изследването Числени методи
Информация за връзка v_tanchev@abv.bg
Висше училище/научен институт Институт по водни проблеми - БАН
Факултет/Катедра Секция
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Моделиране на замърсяването в подземните води, прогнозни оценки; Динамика на подземните води; Математическо моделиране;
Работни езици на докторанта Английски, Руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Други технически науки
Научни интереси Хидрогеология и инженерна геология, Екология, Софтуерни програми за моделиране на замърсяването в подземните води, Математически модели
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Дванадесети международен симпозиум - ЕКОЛОГИЯ 2003, 3-5 юни, Бургас:
1. Моделиране на процесите на миграция на активни примеси в подземните води. Виктор Р. Танчев, Т. В.Тренкова, Р. М. Петков
2. Изследване на сорбционния ефект при замърсяване на питейни води с отделни микроелементи - Таня В.Тренкова, В. Танчев, Р. Петков
Шифър на научната специалност 021520
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 2.1.2002
Дата на отчисляване 2.1.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Математическо моделиране на филтрационна дисперсия в нееднородни порести среди
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria