Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Павел Самуил Ескенази
Научен ръководител ст. н.с. IIст. дтн Стефан Воденичаров
Информация за връзка София, Шипченски проход 67, тел. 7142/545;
e-mail: eskenazi@yahoo.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт по металознание
Факултет/Катедра Секция "Якост и разрушаване на метали и сплави"
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Машиностроене и машинознание
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020108
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2001
Дата на отчисляване 1.1.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria