Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Милена Валентинова Любенова
Научен ръководител ст. н.с. IIст. д-р Антоанета Запрянова; ст. н.с. IIст. д-р Албена Георгиева
Методология на изследването интердисциплинарна
Информация за връзка Перник, кв. Изток, ул. Рашо Димитров 39; тел. 076 7 50 30
e-mail: istoria76@hotmail.com
Висше училище/научен институт Институт по история - БАН
Факултет/Катедра Помощни исторически науки и информатика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията архивистика, документалистика, палеография
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност История
Научни интереси информационни технологии в архивистиката, фолклористика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Устните избори като документ. Родознание, 2003/1-2. стр. 10
2. "Трябва да предам това, което съм научил", Родознание, 2002/3-4, стр. 36
Шифър на научната специалност 050321
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.4.2002
Дата на отчисляване 31.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Устни извори за фолклора - проблеми на събирането и архивирането
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria