Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Светлана Стефанова Дончева
Професионален опит Учител по история 1999 – 2003 г. СОУ “Райчо Каролев” Габрово
Научен ръководител ст. н.с. Iст. д-р Надя Данова
Методология на изследването проучване, анализ, сравнение, историографски и извороведски анализ
Информация за връзка e-mail: svetlana_sd@yahoo.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по балканистика, Нова и съвременна история
Други дисциплини с които е свързана дисертацията стопанска история, икономика, крайзнание
Работни езици на докторанта английски, гръцки, турски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност История
Научни интереси градска история на балканските държави
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050304
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Институции на самоуправление на Балканите 18-19 в.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria