Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Евелина Стоянова Ръждавичка
Научен ръководител ст. н.с. Александър Костов
Методология на изследването извороведски и историографски анализ, обобюение
Информация за връзка София, Студентски град, бл. 60 Г, ст. 211;
e-mail: erashdavitshka@abv.bg
Висше училище/научен институт Институт по балканистика, БАН
Факултет/Катедра Балканите през XV - XIX в.
Други дисциплини с които е свързана дисертацията икономика, международни отношения, стопанска история
Работни езици на докторанта английски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност История
Научни интереси История на Османската империя
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Демографски облик и етнорелигиозни процеси в Никопол в началото на XVI в. - под печат
Шифър на научната специалност 050304
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Панаири на Балканите XIX в.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria