Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Станимир Андонов Андонов
Научен ръководител доц. д-р Боян Дуранкев
Информация за връзка тел. 0888 483 089; e-mail: stanimirandonov@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Икономически институт
Работни езици на докторанта английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Маркетинг, Застраховане
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050221
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Застрахователен маркетинг
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria