Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Кремена Николова Павлова
Професионален опит Икономически, финансови консултации, финансови анализи
Научен ръководител ст. н.с. д-р Николай Матеев
Методология на изследването социални изследвания
Информация за връзка София, ж.к. Младост-3, бл. 325, вх. 5, ап. 4
Висше училище/научен институт Център по наукознание и история на науката - БАН
Факултет/Катедра Наукометрия
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси финансови анализи на формите на финансиране на науката (основани на научни методи)
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 051103
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.10.2001
Дата на отчисляване 30.9.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Нови форми на финансиране и маркетизация на науката
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria