Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Силвия Валентинова Цветкова
Научен ръководител доц.д-р.Маргарита Пешева
Висше училище/научен институт УНСС
Факултет/Катедра Инфраструктура, СКД
Други дисциплини с които е свързана дисертацията икономика, право, медии, социология, журналистика, комуникации
Работни езици на докторанта английски, гръцки, руски, испански, италиански
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 4.4.2002
Дата на отчисляване 4.4.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria