Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Христо Тодоров Чаушев
Научен ръководител проф. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Алекси Алексиев
Методология на изследването земеделско развитие, организационни форми в земеделието, нова институционална икономика
Информация за връзка ул. Д. Менделеев 12; тел. 032/654 441
e-mail: a.alexiev@au-plovdiv.bg
Висше училище/научен институт Аграрен университет - Пловдив
Факултет/Катедра Факултет "Икономика", катедра "Икономика и управление"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията аграрна икономика, мениджмънт, политика
Работни езици на докторанта френски, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси организационни форми и проблеми на българското земеделие
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Възможности за прилагане на европейските практики в селското стопанство на България, доклад пред конференция в УНСС-София, 20.10.2004 г.
2. Биологичното земеделие в Европейския съюз и България, доклад пред НП в СА "Д. Ценов", Свищов, 11-12.11.2004
3. Comparative Analysis of the farming systems in Plovdiv Region - доклад пред 60-тия Хърватски симпозиум по земеделие, Опатия 15-18.02.2005 г.
Шифър на научната специалност 050218
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Адаптивни възможности на организационните форми в селското стопанство
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria