Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Димитринка Бинова Кузманова
Научен ръководител доц.д-р Дойчо Петров Димов
Информация за връзка : Гр.Пловдив бул.Шести Септември 146 GSM 0887453860
e-mail: dima@au-plovdiv.bg
Висше училище/научен институт Аграрен Университет - Пловдив
Факултет/Катедра Агрономически факултет, катедра "Животновъдство"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Анализ на стопанската дейност, земеделие, икономика, статистика, социология.
Работни езици на докторанта Английски език
Научна област Технически науки
Научна специалност Технология на продоволствените продукти
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Nedeichev D., E.Raicheva, D.Kuzmanova. Lokal Karakachan sheep -the oidest breed on the Balkans. Proceedings of International Livestock Fanning System Symposium - Italy, Heid in Benevento from26th to 29 th August 2003.
Шифър на научната специалност 020407
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Проучване , анализ и оценка на съществуващи овцевъдни производствени системи
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria