Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Десислав Лъчезаров Захариев
Научен ръководител доц. д-р Васил Николов; доц. д-р Кина Сивкова
Методология на изследването Проучване на литературни източници свързани с проблематиката по темата и провеждане на експерименти заложени в методичния план по темата.
Информация за връзка e-mail: deso75@yahoo.com
Висше училище/научен институт Аграрен университет - Пловдив
Факултет/Катедра Агрономически факултет, катедра по Животновъдство
Други дисциплини с които е свързана дисертацията физиология на селскостопанските животни, етология, технология на млчените продукти
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Животновъдство
Научни интереси животновъдство, етология, биология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Две тематични публикации в областта на етологията и поведение при говедата
Шифър на научната специалност 040206
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 12.3.2002
Дата на отчисляване 12.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Биологични и стопански качества на Българското родопско говедо при отглеждане в равнинни условия
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria