Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Красимир Тодоров Кръстанов
Научен ръководител доц. д-р Викенти Спасов
Информация за връзка тел. 088 837 16 92; 098 450 471
e-mail: krasi_krastanov@yahoo.com
Висше училище/научен институт Висше транспортно училище Тодор Каблешков
Факултет/Катедра Подемно-транспортни и строителни машини и системи
Други дисциплини с които е свързана дисертацията логистика, пътен трафик, надеждност и безопасност
Работни езици на докторанта английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Други технически науки
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Трансманипулаторите за едрогабаритни товари, едно добро решение за паркиране в големите градове
Шифър на научната специалност 020148
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.8.2002
Дата на отчисляване 15.8.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Автоматизирани и механизирани гаражи за леки автомобили, обслужвани с трансманипулатори - оптимизиране на технологичните и конструктивни решения
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria