Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Емилия Георгиева Вайсилова
Професионален опит 8 г. преподавателска работа по икономически и счетоводни дисциплини
Научен ръководител проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров
Методология на изследването аналитична част и анализ на структурата и динамиката на експлоатационните разходи
Информация за връзка тел. 855 91 69; 0889 979 592
e-mail: emvais@yahoo.com
Висше училище/научен институт Висше транспортно училище Тодор Каблешков
Факултет/Катедра Техника, технология и управление на транспорта
Други дисциплини с които е свързана дисертацията икономика, финанси
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси управление, счетоводство
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 11 бр. публикации в областта на икономиката, счетоводството и маркетинга
Шифър на научната специалност 050207
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 30.8.2002
Дата на отчисляване 30.7.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Счетоводен анализ на експлоатационните разходи в ЖП транспорта
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria