Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петко Стефанов Кръстев
Научен ръководител проф. дтн инж. Михаил Тихомиров Кметов
Информация за връзка тел. 098 569 661; e-mail: silkat@abv.bg
Висше училище/научен институт Висше транспортно училище Тодор Каблешков
Факултет/Катедра Транспортна инфраструктура, Строителни конструкции
Други дисциплини с които е свързана дисертацията приложна механика, стротелна механика, строителни и композитни материали
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Строителство
Научни интереси методи за статистическо и динамично изследване на конструкции
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 021401
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Методи за изследване на стомано-стоманобетонови конструкции
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria