Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Таня Августинова Александрова
Научен ръководител проф. д. ик. н. Димитър Филипов
Информация за връзка talexandrova@nsi.bg t_alexandrowa@yahoo.co.uk
Висше училище/научен институт Университет за национално и световно стопанство
Факултет/Катедра УСКД
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Икономика на труда
Работни езици на докторанта Английски език, Руски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Управление на социално-културните дейности; Икономика на културата; Икономика на труда; Статистика на труда
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050224
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 26.3.2002
Дата на отчисляване 26.3.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Качество на заетостта в културния сектор
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria