Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Генади Стефчев Стоянов
Методология на изследването Feature Optimisation of complex navigation and automatic control systems
Информация за връзка e-mail: genadis@mail.bg tel: 098 74-24-90
Висше училище/научен институт Технически Университет- София
Факултет/Катедра ТФ, кат. "Въздушен транспорт"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Автоматизация и управление на въздушния транспорт, Навигация, Авиационно оборудване на ВС, Бордови системи за автоматично управление
Работни езици на докторанта Български език, Английски език, Руски език
Научна област Технически науки
Научна специалност Авиационна и космическа техника
Научни интереси Автоматизация и управление на въздушния транспорт, Навигация, Авиационно оборудване на ВС, Бордови системи за автоматично управление
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria