Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Наталия Иванова Решовска
Информация за връзка natalireshovska@abv.bg
Висше училище/научен институт Икономически университет - Варна
Факултет/Катедра Управление/ Стопанско управление
Работни езици на докторанта френски, английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси финанси, мениджмънт, управление на бизнесорганизации
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2000
Дата на отчисляване 1.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Управление на инвестиционния процес в нефтодобивната индустрия на РБългария
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria