Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ивелина Стефанова Стоева
Професионален опит водя лабораторни упражнения със студенти, била съм ръководител и рецензент на дипломанти от степен бакалавър и магистър
Научен ръководител доц. д-р инж. Иван Станчев Колев
Методология на изследването Разработват се апаратни и програмни средства за обезпечаване работата на инфрачервените канали в различни приложни области.
Информация за връзка ул. "Хаджи Димитър" 4, 5300 Габрово; тел. 821 931/433
Е-mail: ivstoeva@tugab.bg, ivstoeva@abv. bg, ivstoeva@yahoo.com
Висше училище/научен институт Технически университет - Габрово
Факултет/Катедра Факултетът Електротехника и електроника, катедра Електроника
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Оптоелектронни системи; Инфрачервена оптоелектроника; Оптични комуникации и др.
Работни езици на докторанта английски и руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Електроника и електронна техника
Научни интереси всичко свързано с оптоелектрониката
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Kolev I. S., Stoeva I. S. Bidirectional Infrared Interface for Point to Point Connection two Personal Computers. Electronics, 2001, Sozopol, 26-28 September 2001, Book 4, 145-150p. (Нац. конф с межд. уч.)
2. Стоева, И. С. и И. С. Колев, Двупосочно предаване на данни по едно оптично влакно. Межд. науч. конф. UNITEX, 2002, ТУ – Габрово, 2002, стр. 121-123.
3. Колев, И. С. и И. С. Стоева, Инфрачервени локални мрежи. Науч. конф. с межд. уч. “Електроника”2002, София, 17-18.X.2002, 161-165.
4. Колев, И. С. и И. С. Стоева, Инфрачервенa клавиатура за персонален компютър. Науч. конф. с межд. уч. “Electronics, 2002, Созопол, 25-27 септ. 2002, Abstract, p.70.
5. Колев, И. С. и И. С. Стоева, Инфрачервена телефонна шайба. сп. “Електротехника и електроника”, (№7-8 ) 2003.
6. Колев, И. С. и И. С. Стоева, Инфрачервени канали за предаване и управление по въздуха. Науч. конф. с межд. участие “ЕТ” 2003, Пловдив, 20-21юни.
7. Колев, И. С. и И. С. Стоева, Инфрачервени канали за управление на изпълнителни устройства. Науч. конф. с межд. уч. “Electronics, 2003, Созопол, 24-26 септ. 2003.
8. Колев, И. С. и И. С. Стоева, Лазерни охранителни системи. Международна науч. конф. ILLA/LTL’2003., Смолян, 27.09.-2.10.03, Abstract, p.78.
9. Колев, И. С. и И. С. Стоева, Науч. конф. с межд. уч. “Electronics, 2002, Варна, 9-11 окт. 2003.
Учебни помагала и ръководства:
1. Колев И. С., И. С. Стоева. Оптоелектроника и оптични комуникации. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, Унив. изд. “В. Априлов”, 2002.
2. Колев И. С., И. С. Стоева. Оптоелектронни системи. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, Унив. изд. “В. Априлов”, 2002.
Шифър на научната специалност 02205
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2002
Дата на отчисляване 1.2.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Инфрачервени канали за предаване на информация, защита и управление
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria