Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Анета Емилова Велинова
Информация за връзка ТУ-София, бл.4, каб.4410, тел.9652608
Висше училище/научен институт Технически Университет-София
Висше училище/научен институт (ако има) Технически Университет-София
Факултет/Катедра Машиностроителен/ИЛПТСТ
Факултет/Катедра (ако има) Машиностроителен/ИЛПТСТ
Други дисциплини с които е свързана дисертацията математика, механика
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Други технически науки
Научни интереси земекопни и транспортни машини /багери, булдозери/
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Динамични натоварвания във връзките на строителен манипулатор
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria