Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Зорница Ганчева Петкова
Научен ръководител доц. д-р Милка Томева
Информация за връзка с. Царевец ул."Втора" 4; тел. 96329271
E-mail: zpetkova@uni-svishtov.bg
Висше училище/научен институт Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов
Факултет/Катедра Стопанска отчетност, катедра Стопански и финансов контрол
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта статия
Шифър на научната специалност 0502
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.4.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Същност и практически аспекти на приложението на митническия режим
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria