Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Силвия Иванова Пантелеева
Научен ръководител доц. д-р Нено Павлов
Информация за връзка Свищов ул. "Цанко Церковски" 26Б, ет. 3, ап. 22; тел: 3 11 47; 66-314
E-mail: silwia_p@abv.bg
Висше училище/научен институт Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов
Факултет/Катедра Факултет Финанси, Катедра Застраховане и социално дело
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0502
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria