Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Гергана Георгиева Славова
Информация за връзка gery@revolta.com
Висше училище/научен институт Икономически университет - Варна
Висше училище/научен институт (ако има) Икономически университет - Варна
Факултет/Катедра АИ - Аграрна Икономика
Факултет/Катедра (ако има) Стопански
Други дисциплини с които е свързана дисертацията управление, стратегии
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Geophysics, astronomy and astrophysics
Научни интереси тема: Избор на стратегии за развитие на растителнозащитните организации в България
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Много са
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 8.4.2004
Дата на отчисляване 8.4.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Избор на стратегии за развитие на растителнозащитните организации в България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria